ZUM Jakość - Zakład Usług Metrologicznych w Świdnicy

  • Jakość potwierdzona certyfikatem!
Dążeniem naszej firmy jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów oraz utrzymanie i umocnienie pozycji firmy na rynku usług metrologicznych.

Naszym celem jest ciągłe doskonalenie oferowanych usług poprzez kulturalną i rzetelną obsługę klienta, wiarygodność i niezależność naszej firmy.

Sprawujemy nadzór nad utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009

Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług są uzyskane certyfikaty:

certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat polictyka jakosci
s