ZUM Oferta - Zakład Usług Metrologicznych w Świdnicy

 • Jakość potwierdzona certyfikatem!

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim wzorcowanie przyrządów pomiarowych długości i kąta.We własnym laboratorium wzorcujemy m.in:
 • przyrządy suwmiarkowe i mikrometryczne
 • przyrządy czujnikowe
 • grubościomierze
 • wałeczki pomiarowe
 • liniały krawędziowe
 • kątowniki krawędziowe i powierzchniowe
 • wzorce łuków kołowych
 • wzorce zarysu gwintu
 • przymiary wstęgowe
 • szczelinomierze, kątomierze i inne
Wzorcujemy przyrządy złożone w miejscu ustawienia:
 • mikroskopy pomiarowe
 • długościomierze
 • projektory pomiarowe
 • czujniki optyczne
 • płyty pomiarowe

Wzorcowanie wykonuje się według własnych procedur opracowanych w oparciu o instrukcje GUM, a także Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.